YOXO

Ce înseamnă utilizare rezonabilă a serviciilor Roaming în SEE?

Utilizarea resurselor de Roaming este considerată rezonabilă atât timp cât serviciul de Roaming este folosit doar pentru călătorii ocazionale în afara teritoriului României. Scopul Politicii de utilizare rezonabilă este acela de a detecta şi de a preveni utilizarea abuzivă sau anormală a serviciilor de Roaming.

Pentru a stabili dacă un abonament a fost folosit sau nu mai mult pe teritoriul României, YOXO compară zilnic, pentru fiecare client, consumul + prezența din Roaming SEE cu cele din România. 

  • Se iau în considerare ultimele 120 de zile calendaristice. 
  • Prezență = orice zi in care te înregistrezi într-o rețea (YOXO sau partener Roaming) și ai cel putin un eveniment (primire sau efectuare apel, navigare pe internet, trimitere SMS).
  • Nu se iau în calcul zilele în care telefonul este pornit / înregistrat într-o rețea dar nu ai niciun eveniment (apel primit / efectuat, trafic internet sau trimitere de SMS) sau daca ai telefonul închis. 


În cazul în care există dovezi că serviciul Roaming a fost utilizat într-un mod abuziv sau anormal, YOXO / Orange România avertizează Clientul cu privire la comportamentul detectat iar, în absența unei modificări a comportamentului de consum, poate aplica o suprataxă la valoarea serviciilor de roaming SEE pe toată durată utilizării abuzive sau anormale. YOXO încetează să aplice suprataxa de îndată ce comportamentul clientului nu mai indică riscul unei utilizări abuzive sau anormale a serviciilor de roaming și acesta face dovada rezidenței/legăturilor stabile cu România.

  • YOXO / Orange România este îndreptățit(ă) să cunoască locul de reședință sau legăturile stabile ale Clientului cu Teritoriul, putând în acest sens să solicite Clientului documentele necesare. Lista documentelor o poți găsi aici.
  • În cazul în care Clientul nu prezintă YOXO / Orange România documentele care să dovedească reşedinţa în România sau legăturile stabile cu România, YOXO / Orange România va putea aplica o suprataxa Serviciului de Roaming SEE. 

În cazul în care YOXO constată pe baza unor probe solide faptul că au fost revândute cartele SIM către persoane care nu au reşedinţa în România sau nu au legături stabile cu România, se vor aplica prevederile contractuale privind rezilierea specifică situaţiilor de revânzare a serviciilor YOXO.

Toate informaţiile legate de Politica de utilizare rezonabilă a serviciilor Roaming sunt prezentate în documentul Termeni & Condiții generale pentru utilizarea abonamentului YOXO, Secţiunea 1, articolul 1.20 - Politica de utilizare rezonabilă a Serviciilor Roaming SEE.

Poți afla mai multe informații despre reglementările de Roaming în SEE vizitând site-ul Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM).

Descarcă aplicația pe telefonul tău mobil

YOXO
YOXO