Termeni și condiții process de portare prin aplicația YOXO

 1. Solicitantul are un contract în vigoare cu furnizorul de la care se solicită portarea (furnizor donor) pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice destinate publicului prin intermediul numărului sau numerelor care fac obiectul acestei cereri.
 2. Solicitantul nu a transmis o altă cerere de portare, având același obiect, care a rămas nefinalizată.
 3. Furnizorul care va oferi serviciul de comunicații electronice destinat publicului după portarea numărului (furnizorul acceptor) este mandatat să efectueze demersurile necesare pentru rezilierea contractului dintre solicitant și furnizorul donor prin intermediul numărului/numerelor pentru care se solicită portarea. Furnizorul acceptor este responsabil față de solicitant cu privire la realizarea portării.
 4. Contractul cu furnizorul donor încetează în momentul finalizării cererii de portare. Rezilierea contractului între solicitant și furnizorul donor se va face cu respectarea condițiilor prevăzute în contractul respectiv. Portarea numărului/numerelor nu aduce atingere obligațiilor abonatului și furnizorului donor rezultate din contractul încheiat, generate și neexecutate anterior încetării acestuia. În cazul serviciilor de telefonie mobilă pentru care plata se realizează în avans, creditul existent în momentul realizării portării nu va putea fi recuperat de către solicitant.
 5. Ulterior procesului de portare, solicitantul va păstra numărul de telefon, iar serviciul va fi oferit de S.C. Orange România S.A., conform unui contract încheiat între furnizorul acceptor și solicitant pentru furnizarea de servicii de telefonie mobila.
 6. Furnizorul acceptor va comunica solicitantului, după caz, intervalul de portare și perioada de întrerupere a serviciului sau faptul că portarea nu va putea fi realizată și motivele în acest sens, cel târziu în ziua precedentă momentului inițial al intervalului de portare stabilit prin cerere. În cazul din urma serviciul de comunicații electronice va fi furnizat în continuare de către furnizorul donor.
 7. Solicitantul poate renunța la cerere cel mai târziu cu 24 de ore înainte de ora inițială a ferestrei stabilite pentru realizarea portării. În cazul revocării cererii după acest moment, portarea va fi finalizată, urmând să fie inițiat, la cererea abonatului, un nou proces de portare.
 8. Pentru portarea numarului în YOXO nu se percepe nici o taxă. În situația renunțării la cererea de portare după data limită stabilită conform pct. 7 și inițierea unei noi cereri de portare, solicitantul va datora atât un tarif de portare furnizorului acceptor, cât și un tarif de portare furnizorului donor (care în urma renunțării la portare devine furnizor acceptor).
 9. Solicitantul acceptă că există posibilitatea întreruperii temporare a serviciului, în timpul căreia nu vor putea fi inițiate apeluri, inclusiv apeluri de urgență. Această întrerupere nu poate depăși, de regulă, 3 ore în cazul numerelor nongeografice pentru servicii de comunicații electronice la puncte mobile și 4 ore, în cazul numerelor geografice și al numerelor nongeografice, altele decât cele pentru servicii de comunicații electronice la puncte mobile.
 10. Solicitantul este de acord cu prelucrarea automată a datelor cu caracter personal, potrivit legislației în vigoare aplicabile, în măsura în care acest lucru este necesar în vederea realizării portării.
 11. Solicitantul declară că informațiile furnizate prin prezenta cerere sunt complete și corecte.