TERMENII SI CONDITIILE APLICATIEI YOXO

 

Societatea Orange Romania S.A., cu sediul in Bd. Lascar Catargiu, nr. 47-53, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/10178/1996, Cod Unic de Inregistrare 9010105, cu Cod de inregistrare in scopuri de TVA RO9010105, capital social subscris si varsat 93.596.732,50 lei, cont bancar RO52INGB0001000115118912 deschis la banca ING Bank, numar de telefon +4021/203.33.33, prin prezentul document aducem la cunostinta Clientilor conditiile de utilizare a Serviciilor (“Serviciile”) oferite de Aplicatia YOXO. 

Termenii si conditiile (denumite in continuare “Termenii si conditiile”) de mai jos au valoare contractuala intre Orange Romania (numita in continuare “Orange” sau “Orange Romania”) si Client.

Folosirea Aplicatiei YOXO implica acceptarea termenilor si conditiilor de mai jos. Recomandam citirea cu atentie a acestora. Societatea Orange Romania S.A. isi asuma dreptul de a modifica aceste prevederi fara notificare prealabila. 

Cea mai recenta versiune poate fi gasita accesand pagina "Termeni si conditii".

Aceasta Aplicatie este dedicat utilizarii de catre persoanele fizice strict in scopuri proprii.

 

 

1. Definitii

 

În prezentul document, termenii folosiți cu majusculă vor avea următoarea semnificație: 

Abonament sau Abonament YOXO: înseamnă conventia privind furnizarea unui pachet de Servicii de comunicații electronice de către Orange România prin intermediul Rețelei Orange România, care poate cuprinde un anumit volum de Servicii de bază, conform celor menționate în Contract sau într-un act adițional la Contract, și Servicii Incluse, în baza cărora Clientul datorează Orange România plata Valorii Abonamentului. Utilizarea Abonamentului YOXO este guvernata de TERMENI SI CONDITII GENERALE PENTRU UTILIZAREA ABONAMENTULUI YOXO (“Termeni si conditii abonament YOXO”), care fac parte integranta din prezentul set de Termeni si conditii si se aplica in totalitate. Termenii si conditiile abonament YOXO sunt disponibili aici. 

Aplicatia sau Aplicația YOXO: aplicatie online dedicata administrarii Abonamentului YOXO prin intermediul căreia sunt furnizate informații despre abonamentul YOXO, situația contului de client Orange și prin care se pot efectua modificări asupra contului de client. Accesul la acest serviciu se poate face printr-un nume de utilizator și o parole, cunoscuta doar de catre Client. Prin Aplicația „YOXO” Clienții își pot gestiona abonamentul YOXO, pot plăti factura YOXO cu cardul inscris in Aplicatie, pot solicita schimbări de abonament, activări sau dezactivări de opțiuni și servicii, pot efectua acțiuni de administrare a contului de client Orange și își pot vizualiza facturile electronice. 

Client: persoana fizică, semnatară a Contractului, ale cărei date de identificare sunt menționate în Contract și care folosește Serviciile furnizate de Orange România pentru nevoi proprii, fără a furniza la rândul său aceste Servicii către terți.

Date cu caracter personal: orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, așa cum sunt acestea definite în reglementările referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Magazinul online YOXO: facilitate oferita in cadrul Aplicatiei YOXO prin intermediul careia Clientul poate comanda produse oferite de Orange Romania. 

Orange România: Societatea Orange România S.A., cu sediul în Bd. Lascăr Catargiu nr. 47-53, sector 1, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10178/1996, Cod Unic de Înregistrare 9010105, cu Cod de înregistrare în scopuri de TVA RO9010105, capital social subscris și vărsat 93.596.732,50 lei, cont bancar RO52INGB0001000115118912 deschis la banca ING Bank.

Servicii: serviciile Orange Romania la care Clientul are acces prin intermediul Aplicatiei YOXO in baza unui cont de utilizator al Aplicatiei.  

 

2. Inregistrarea Clientului

 

Accesul la Serviciu este conditionat de inregistrarea prealabila si se face numai prin intermediul unui nume de utilizator si al unei parole unice atribuite Clientului in cadrul procesului de inregistrare pentru utilizarea Serviciului.

Furnizarea serviciilor si/sau a produselor va incepe imediat dupa indeplinirea tuturor formalitatilor de inregistrare cerute.

In vederea utilizarii Aplicatiei Clientul trebuie sa descarce Aplicatia YOXO din App Store sau Google Play si sa parcurga urmatorii pasi: configurarea resurselor de internet mobil, alegerea numarului de telefon (existent sau nu), scanarea cartii de identitate, adaugarea adresei de livrare, validarea datelor cardului bancar si validarea finala a comenzii facute.

Informatiile furnizate trebuie sa fie corecte. Optand pentru inregistrare, Clientul se obliga sa furnizeze corect numele, prenume, telefon, adresa de domiciliu, adresa de livrare, e-mail, scanarea actului de identitate si alte informatii utile. Furnizarea unor date eronate poate avea ca efect imposibilitatea crearii contului sau inactivarea/stergerea contului de catre Orange Romania. 

Clientul va avea acces la Serviciu numai dupa acceptarea prealabila, integrala si neconditionata, a Termenilor si Conditiilor si dupa introducerea corecta a tuturor datelor necesare pentru inregistrarea corecta in cadrul Serviciului. Accesul la Serviciu se face numai prin intermediul unei conexiuni la Internet si prin utilizarea unui program de navigare pe Internet. Cerintele tehnice minime pentru o furnizare corespunzatoare a serviciului sunt un terminal care sa suporte si sa fie dotat cu o conexiune la Internet (indiferent de furnizorul de servicii de date) si cu sistem de operare Android (versiunea 5.0 sau mai recent), iOS (versiunea 10.0 sau mai recent).

Clientul își asumă întreaga răspundere pentru păstrarea în siguranță a parolei și utilizarea acesteia. Orange Romania nu poate fi tinuta responsabila pentru erorile survenite in urma neglijentei Clientului privind securitatea si confidentialitatea contului si a parolei sale.

Clientul este in intregime responsabil pentru costurile generate de utilizarea serviciilor de date necesare accesarii Aplicatiei.

 

3. Prelucrarea datelor cu caracter personal

 

1. Obținerea si temeiurile prelucrarii datelor personale

În general, Orange România colectează date cu caracter personal numai direct de la Client (date de contact, date cu privire la tranzacții, date de trafic sau utilizare a serviciilor etc.) 

Datele cu caracter personal (denumite prescurtat date personale) reprezintă informații care identifică un Client persoană fizică sau cu ajutorul cărora această persoană poate fi identificată. 

În funcție de opțiunile sale, pe parcursul utilizarii Aplicatie YOXO, Clientul poate furniza: 

• Datele sale de contact, cum ar fi numele, prenumele, adresa poștală și de e-mail, numărul de telefon, data nașterii și altele; 

• Detalii cu privire la tranzacții: produsele achiziționate, prețuri, moduri de plată;

 • Detalii legate de trafic (durata, destinația, costul și data efectuării acestora) și zona în care sunt folosite produsele și serviciile Orange;

• Vocea, atunci când apelează Serviciul Clienți, sau imaginea sa, atunci când este subiectul unor proceduri de identificare video;

• Metadate ale informațiilor comunicate electronic; 

• Date comerciale, date economice, financiare și de asigurare, în funcție de produsele și serviciile achiziționate; 

• Alte date necesare pentru executarea contractului, impuse de lege sau necesare pentru satisfacerea unui interes legitim al Orange România.

Pentru ca Orange România să fie în măsură să ofere cele mai bune produse și servicii, uneori sunt solicitate informații privind experiența Clientului pe parcursul utilizării produselor și serviciilor Orange (cum ar fi comentarii și sugestii, recomandări pentru îmbunătățire). De asemenea, Orange România primește informații sau conținut creat de Client și oferit în mod activ (fotografii, clipuri etc.).

În anumite situații, datele personale sunt colectate automat de către Orange România (de ex. în cazul interacțiunilor online).

Orange România va putea folosi informațiile pe care le colectează despre Client, dispozitivul utilizat sau folosirea produselor și serviciilor și în alte moduri doar cu acordul Clientului sau în scop legitim, informând Clientul despre acest lucru în momentul colectării sau în cel mai scurt timp. Este posibil ca Orange România să combine date personale despre Client colectate dintr-o sursă (de exemplu, un site web) cu date colectate dintr-o altă sursă (de exemplu, un eveniment offline). În urma acestei procesări de date, Orange România va fi în măsură să deservească interesele Clientului într-un mod personalizat și legitim.

Clientul are dreptul să se opună oricând la o prelucrare executată pe baza interesului legitim, caz în care Orange România va soluționa cererea în funcție de fiecare situație în parte.

Orange România va colecta datele personale numai pentru scopuri specifice (dacă există acordul Clientului, dacă este necesar pentru executarea Contractului, dacă există o obligație legală, daca exista un interes legitim al Orange Romania).

Datele personale ale Clientului vor fi utilizate de catre Orange Romania S.A. pentru furnizarea serviciilor Aplicatiei YOXO, incluzand dar fara a se limita la confirmarea comenzilor, informarea prin e-mail, mesaje scrise (SMS), posta sau alte mijloace de comunicare, pentru realizarea de rapoarte statistice etc. 

De asemenea, datele personale furnizate de Clienti cu ocazia utilizarii Aplicatiei YOXO se pot folosi in vederea personalizarii Serviciilor oferite acestora, solicitarii de feedback cu privire la produsele si serviciile Orange Romania, in vederea asigurarii functionalitatii tehnice a serviciului, dezvoltarii de noi servicii si analizarii eventualelor situatii reclamate de Clienti si rezolvarea rapida si eficienta a acestora. Pot exista și alte interacțiuni cu Orange România, iar acestea vor fi notificate punctual către Client. Aceasta deoarece Orange România poate prelucra datele personale pentru scopuri specifice care permit gestionarea cât mai bună a relației cu Clientul. 

În acest sens, Orange România colectează și utilizează datele personale pentru a înțelege mai bine preferințele Clientului: 

• În calitate de vizitator al magazinelor și site-urilor noastre web și utilizator al aplicațiilor și dispozitivelor Orange;

• În calitate de client al produselor și serviciilor Orange sau 

• În calitate de participant la campaniile Orange și la programele de loialitate și fidelizare.

 

2. Drepturile Clientului în ceea ce privește prelucrarea datelor personale

Clientul are drepturi specifice în ceea ce privește protecția datelor, iar Orange România asigură un mediu care facilitează exercitarea acestora (dreptul de acces, de rectificare, de obiecție, de ștergere, de primire a datelor personale sau de depunere a unei reclamații) Orange România a luat măsurile de precauție necesare pentru a asigura Clientul că drepturile sale de protecție a datelor sunt respectate corespunzător. 

Clientul are dreptul: 

• Să acceseze datele sale personale; 

• Să ceară modificarea lor; 

• Să solicite restricționarea prelucrării sau să se opună prelucrării acestora;

 • Să solicite ștergerea datelor personale sau să le primească pe cele furnizate sau să solicite Orange România să le transmită unei alte societăți; 

• Să retragă acordul dat; 

• Să dezactiveze anumite tipuri de colectare sau utilizare a datelor sale, inclusiv utilizarea cookie-urilor și unor tehnologii similare, utilizarea datelor sale în scopuri de marketing și pentru analize de date; 

• Să depună o reclamație la autoritatea de supraveghere competentă (în România, este competentă Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal). 

De asemenea, Clientul are dreptul să solicite Orange România să corecteze orice inexactități cu privire la datele personale ale Clientului. În cazul unui Aplicatiei YOXO, acest lucru se poate face, de obicei, din secțiunea de editare a datelor contului. În orice situație, Clientul poate trimite o solicitare de rectificare a datelor către Orange Romania. 

În ceea ce privește dreptul de dezactivare, Clientul îl poate exercita după cum urmează: 

(a) prin urmarea instrucțiunilor pentru dezactivare din comunicările de marketing relevante; 

(b) în cazul în care are un cont in cadrul Aplicatiei YOXO, poate modifica preferințele de activare/dezactivare din secțiunea relevantă de editare a contului; sau 

(c) contactând Serviciul Clienți. 

Clientul poate primi în continuare comunicări administrative de la Orange România, precum confirmări ale comenzilor sau notificări cu privire la activitățile din contul său (de ex. confirmări de cont și modificări de parolă), chiar dacă renunță la primirea comunicărilor de marketing. 

Aceste drepturi pot fi limitate, în anumite circumstanțe, prin lege. Astfel de restricții vor fi verificate individual și vor fi comunicate Clientului în mod corespunzător. 

Orange România va răspunde la cererile de exercitare a drepturilor persoanelor vizate în considerarea informațiilor furnizate către acesta în ceea ce privește datele oferite Orange România în scop de identificare, precum și în ceea ce privește canalele de comunicare relevante pentru datele de identificare enunțate în cerere. Pentru cazurile în care accesul la datele personale ale Clientului se poate face prin canale dedícate self-service (ex. Aplicatia YOXO).

 

3. Prelucrarea datelor personale de către terți

Datele furnizate sunt strict confidentiale. În cazul în care Clientul își exprimă acordul în acest sens sau există un interes legitim în ceea ce privește utilizarea datelor sale personale, Orange România va putea comunica aceste date altor persoane. Orange România poate comunica datele personale ale Clientului unor terțe părți numai în următoarele situații: 

• Afiliați: datele personale pot fi comunicate societăților afiliate în scopuri de afaceri legitime; 

• Furnizori de servicii: Orange România poate contracta furnizori de servicii, agenți sau antreprenori care să furnizeze servicii în numele său, inclusiv servicii de administrare a mijloacelor și a serviciilor puse la dispoziția Clientului. Aceste terțe părți pot accesa sau prelucra în alt mod datele personale pe durata furnizării acestor servicii. Orange România solicită acestor terțe părți să respecte toate legile aplicabile privind protecția datelor și cerințele de securitate referitoare la datele personale ale Clientului prin încheierea unui acord scris. Orange România poate transfera astfel de date personale atunci când oferă servicii de comunicații electronice, servicii legate de garanție, schimb de produse (în caz de eligibilitate); 

• Promoții ale partenerilor și promoții comune: Orange România poate derula un program sau o promoție împreună cu o altă societate și, ca urmare a implicării Clientului în activitate, poate să colecteze și să utilizeze datele sale personale. Datele sale personale vor putea fi comunicate unei alte companii în scopuri de marketing numai dacă Clientul a optat pentru a primi informații direct de la acea societate; 

• Alți furnizori de servicii de telecomunicații: la introducerea datelor cu privire la întârzierile de plată, dacă este cazul; 

• Consultanți sau parteneri externi Orange România care oferă asistență societății (de ex. avocați externi, agenții de recuperare, call center, furnizori produse); 

• rețele de socializare (Facebook, Instagram, Twitter) sau alte pagini web (ex. Youtube), pentru situațiile în care spațiile virtuale Orange facilitează accesarea lor prin butoane dedicate; 

• Autorități publice: Orange România poate comunica datele Clientului în cazul în care i se impune acest lucru prin lege sau în cazul în care consideră, de bună credință, că respectiva divulgare este necesară în mod rezonabil pentru derularea corespunzătoare a proceselor juridice, investigațiilor sau pentru a răspunde la orice reclamații. 

Orange Romania poate partaja datele cu caracter personal si catre alti parteneri, pentru gestionarea datelor in vederea oferirii serviciilor sale (de ex. campanii email marketing, notificari push, contracte).

De asemenea, Orange Romania va comunica Clientului datele pe care le solicita (in cazul in care formuleaza o cerere de acces la date). Totodata, datele personale pot fi comunicate si unui alt operator, la solicitarea Clientului, pentru garantarea dreptului privind portabilitatea datelor (in masura in care exista obligatia si conform regulilor privind portabilitatea datelor aplicabile in conditiile tehnologice existente la momentul depunerii cererii).

In cazul in care Clientul selecteaza in cadrul Magazinului online YOXO solutii de plata oferite de parteneri ai Orange Romania, datele de contact ale Clientului precum si detalii referitoare la comanda acestuia cu furnizorii solutiilor de plata selectati de Client. 

Datele Clientului vor fi partajate si in cazul unei tranzitii a companiei, de exemplu o fuziune, achizitia de catre alta companie sau vanzarea integrala sau partiala a activelor.

 

4. Măsuri de siguranță adecvate

Orange România a aplicat măsuri de siguranță adecvate pentru a garanta securitatea datelor personale ale Clientului și a implementat și durate specifice pentru ca datele personale să fie păstrate atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopului declarat. 

Securitatea datelor: pentru a garanta siguranța datelor personale, Orange România a implementat o serie de măsuri de securitate care sunt în conformitate cu standardele industriale general acceptate în acest sens. Aceste mijloace de protecție nu acoperă acele date personale pe care Clientul alege să le comunice în spații publice online sau offline. 

Păstrarea datelor: Orange România va păstra datele personale atâta timp cât este necesar pentru scopul declarat, luând în considerare nevoia de a răspunde la întrebări sau de a rezolva probleme, de a oferi servicii noi sau îmbunătățite și de a respecta cerințele legale aplicabile. Prin urmare, Orange România poate păstra datele personale pentru o perioadă rezonabilă de timp după ultima interacțiune a Clientului cu Orange România (conform legislației aplicabile sau cât este necesar pentru a răspunde unei reclamații sau a se apăra în cazul unei litigiu). 

Atunci când datele personale ale Clientului nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate sau care a fost agreat și nici nu există vreo obligație legală de păstrare, Orange România le va distruge sau șterge într-un mod sigur.

ORICE INCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI CLIENT SAU DE A MODIFICA CONTINUTUL APLICATIEI YOXO SAU DE A AFECTA PERFORMANTELE SERVERULUI PE CARE RULEAZA APLICATIA YOXO, VA FI CONSIDERATA O TENTATIVA DE FRAUDARE SI VA PUNE IN MISCARE CERCETAREA PENALA IMPOTRIVA ACELUIA SAU ACELORA CARE A(U) INCERCAT ACEST FAPT.

 

4. Copyright

 

Intregul continut al Aplicatiei YOXO - imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica web, scripturi, programe si alte date - este proprietatea Orange Romania si a furnizorilor sai si este aparat de Legea pentru protectia drepturilor de autor si de legile privind proprietatea intelectuala si industriala. Orice actualizari, produse sau upgrade-uri ale aplicatiei sau ale serviciilor furnizate, indiferent daca sunt efectuate, create sau dezvoltate de Orange, sunt si vor ramane in proprietatea Orange.
Clientul recunoaste si accepta ca orice contributie sub formă de servicii, sugestii, idei, rapoarte, identificarea de disfunctionalitati, de cheltuieli, sau orice alta contributie facuta de catre Client nu confera niciun drept, titlu sau interes in oricare dintre elementele sau componentele Serviciul sau Aplicatia.
Folosirea fara acordul Orange Romania a oricaror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legilor in vigoare.

Orange acorda Clientului un drept de utilizare a Aplicatiei YOXO non-exclusiv, non-transferabil si revocabil in orice moment.

Licenta acordata in conditiile mai sus mentionate este oferita pe durata valabilitatii aplicatiei in masura conformarii clientului cu prezentul document. Licenta nu ofera niciun drept de accesare sau de utilizare, in orice mod, a codului sursa al aplicatiei sau ale componentelor de software ale acesteia. Prin urmare Clientul nu are dreptul de a:

 1. Utiliza, copia, modifica, distribui, dezasambla sau decompila aplicatia sau parti componente ale software-ului in afara conditiilor mentionate in prezentul document;
 2. Sub-licentia sau transfera Aplicatia YOXO sau parti componente ale software-ului Aplicatiei YOXO.

 

5. Accesul la Aplicatia YOXO

 

Orange Romania garanteaza Clientului accesin interes personal pe Aplicatia YOXO si nu ii confera dreptul de a descarca sau de a modifica partial sau integral Aplicatia, de a reproduce partial sau integral Aplicatia, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata Aplicatia in orice alta maniera, in scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei Orange fara acordul prealabil scris al acesteia.

 

6. Descrierea Serviciilor

 

Prin intermediul Serviciilor oferite de Aplicatia YOXO Clientul isi poate administra de oriunde si oricand serviciile de care au nevoie.

Clientii Orange au acces la urmatoarele informatii si servicii: 

gestionarea abonamentului YOXO, plata facturii YOXO cu cardul inscris in Aplicatie, pot solicita schimbări de abonament, activări sau dezactivări de opțiuni și servicii, pot efectua acțiuni de administrare a contului de client Orange, își pot vizualiza facturile  electronice si pot achizitiona produse din Magazinul YOXO.

 

7. Magazinul Online YOXO

 

In vederea utilizarii Magazinului online YOXO va obligati sa ne furnizati corect numele, adresa si alte informatii necesare in vederea operarii comenzilor plasate. Pentru corectarea sau actualizarea acestor informatii, accesati meniul "Mai mult – Abonamentele tale" din cadrul aplicatiei „YOXO”.

Prin crearea si accesarea contului, precum si prin utilizarea parolei personale Clientul este responsabil pentru toate actiunile care decurg din folosirea acestora. Orange Romania va da curs oricarei comenzi sosite de pe contul Clientului identificat cu parola corecta si nu poate fi tinuta raspunzatoare in niciun caz pentru contestarea ulterioara a efectuarii comenzii de catre Client.

Platile efectuate cu cardul pentru produsele comandate din Magazinul YOXO sunt efectuate prin intermediul solutiilor de plata online oferite de Romcard. In cazul platilor efectuate prin metoda de plata Oney, solutiile de plata sunt oferite de Checkout.com.

In vederea eliminarii riscului ca datele dumneavoastra sa intre in posesia si/sau sa fie folosite abuziv de catre terte persoane, Romcard SA garanteaza securitatea sistemelor informatice.

Informatiile privind datele cardului bancar (numar de card, data expirarii etc.) nu vor fi transferate sau stocate pe serverele Orange Romania SA sau pe serverele Romcard SA.

In cazul sistemului 3D Secure pentru plata cu carduri Visa sau MasterCard, datele legate de cardul dumneavoastra sunt introduse direct in sistemele Visa sau MasterCard, iar in cazul in care cardul dumneavoastra a fost emis de catre o banca certificata in sistemul 3D Secure, autorizarea tranzactiei se face doar dupa autentificarea dumneavoastra in acest sistem - introducerea unui cod/parola secreta stiuta numai de dumneavoastra, similar codului PIN la tranzactiile de la ATM.

 

8. Preturi

 

Preturile prezentate includ TVA (19%).

Produsele cumparate prin intermediul Magazinului online YOXO nu pot fi revandute sau distribuite in scopuri comerciale. 

Pretul de achizitie prezentat pe factura va fi acelasi cu cel prezentat in Magazinul online YOXO la momentul achizitiei, pret la care se adauga TVA si costurile de livrare.

Termenul de valabilitate al preturilor si ofertei este cel mentionat in Magazinul online YOXO.

 

9. Plata produselor

 

Plata produselor comandate conform acestor Termeni si Conditii se poate efectua in avans prin intermediul cardului bancar.Livrarea va fi efectuata numai dupa intrarea banilor in contul Orange Romania S.A. Platile online efectuate prin intermediul cardului de credit/debit, necesita completarea unui formular corespunzator. Daca tranzactia prin card este reusita, urmatorul ecran va ofera informatiile relevante pentru comanda.

Orange Romania S.A. accepta urmatoarele carti de credit/debit: Visa, Visa Electron, Mastercard/Eurocard, Maestro, inclusiv cardurile virtuale Visa sau MasterCard. Folosind ca metoda de plata cardul bancar de credit/debit, comanda dumneavoastra va fi procesata imediat.

In cazul in care suma achitata in avans este mai mare decat valoarea produselor comandate, se va restitui clientului diferenta de bani.

In cazul in care suma achitata in avans este mai mica decat valoarea produselor comandate, clientul va trebui sa achite diferenta de bani in momentul livrarii, mai putin contravaloarea produselor achizitionate in rate lunare Orange conform Angajamentului de plata agreat la data comenzii.

Pentru aceasta ultima situatie, ca si pentru plata la livrare, produsele comandate trebuie achitate integral, in caz contrar nu se va efectua livrarea.

 

In cazul produselor achitate cu metoda de plata ONEY, se aplica urmatoarele: 

 • Ofera posibilitatea cumpararii in 3 sau 4 rate cu un card de DEBIT (inclusiv cardul de salariu) și este oferita pentru cumparaturi de minimum 450 lei si maxim 12.000 lei.
 • Prima rata se achita pe loc
 • Cardul trebuie sa nu expire / fie valid pana la achitarea ratelor
 • Solutia 3x4x Oney este dedicata doar persoanelor fizice, majore si rezidente in Romania iar eligibilitatea Clientului este verificata exclusive de Oney, nu implica Orange Romania.

 

10. Livrarea produselor

 

Orange Romania isi rezerva dreptul sa efectueze validarea comenzilor inainte de onorarea lor, prin contactarea telefonica a clientilor.

Livrarea produselor se va face oriunde in Romania. Nu se va accepta decat o adresa de livrare pentru fiecare comanda.

Livrarea este gratuita pentru orice comanda cu produs din Magazinul online YOXO plasata de client din aplicatia YOXO.

Livrarea se va efectua in maximum 3 zile lucratoare de la data aprobarii comenzii. La livrare este necesara semnatura de primire si verificarea continutului pachetului in prezenta curierului. Orice reclamatie ulterioara in legatura cu lipsa unor elemente din pachetul primit nu va fi acceptata de Orange Romania.

Orange Romania S.A. isi rezerva dreptul sa intarzie sau sa anuleze livrari ale produselor comandate daca acestea nu pot fi onorate din motive independente de Orange Romania S.A. care includ: actiuni guvernamentale, impedimente de forta majora, razboaie, acte de terorism, proteste, rascoale, tulburari civile, incendii, explozii, inundatii, epidemii, greve.

In cazul in care clientul nu este gasit la adresa mentionata, curierul nostru va reveni de cel mult inca doua ori, dupa care comanda va fi returnata, clientul urmand sa suporte costurile unei noi expeditii, indiferent de valoarea produselor comandate.

 

Orange Romania isi rezerva dreptul sa nu furnizeze seviciul de impachetare cadou.

Orange Romania S.A. nu poate garanta disponibilitatea in stoc a tuturor produselor prezentate. Orange Romania SA va informa Clientul despre indisponibilitatea produsului.

Cu acordul Consumatorului, Orange Romania S.A. poate livra un produs sau serviciu similar de o calitate si pret echivalente cu cele solicitate initial in cazul indisponibilitatii produsului sau serviciului comandat. In caz contrar se va recurge la rambursarea de catre Orange Romania S.A. a sumei platite de catre Client intr-un termen de maximum 7 zile calendaristice. Imaginile sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot diferi fata de imagini in orice mod (culoare, accesorii, aspect etc.). Orange Romania S.A. si furnizorii sai isi rezerva dreptul sa modifice specificatiile tehnice ale produselor fara o notificare prealabila.

Continutul site-ului (texte, descrieri ale produselor, caracteristici tehnice, imagini, simboluri) a fost alcatuit in colaborare stransa cu reprezentantii marcilor respective in Romania. Din acest motiv, Orange Romania S.A. nu isi asuma responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate in magazinul nostru, acestea fiind identice cu cele puse la dispozitia noastra de catre reprezentantii fiecarei marci.

Orange Romania S.A. nu raspunde de eventualele defectiuni ale produselor cumparate de la magazinele sale. Toata responsabilitatea acestor defectiuni si repararea lor revine in sarcina importatorului si service-ului autorizat de acesta. Toate produsele sunt insotite de certificatul de garantie original emis de furnizorul nostru.

Valoarea maxima a obligatiilor companiei Orange Romania S.A. pentru Magazinul online YOXO fata de orice client in cazul nelivrarii sau a livrarii necorespunzatoare este valoarea sumelor incasate de Orange Romania S.A. de la acest Client.

 

11. Dreptul de retragere

 

Orange Romania respecta drepturile conferite de Legea nr.365/2002 privind comertul electronic, precum si de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.
Clientul are dreptul sa notifice comerciantul, din Aplicatia YOXO ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 30 zile calendaristice de la data primirii produsului sau, in cazul prestarilor de servicii, de la data confirmarii incheierii contractului, revenind la conditiile contractuale anterioare.

In cazul in care Clientul isi exercita dreptul de retragere din contractul de servicii incheiat prin mijloace de comunicare la distanta si a utilizat serviciile pana la momentul notificarii retragerii, va fi obligat la plata acestora.

In cazul in care Clientul a optat pentru activarea unui contract cu numar nou, iar numarul s-a activat, acesta se va anula in urma solicitarii de retur comanda online.

Pachetul returnat va fi trimis complet, continand toate accesoriile aferente produsului.
Orange Romania va rambursa toate sumele pe care le-a primit drept plata din partea Clientului nu mai tarziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a Clientului.

 

12. Returnarea produselor

 

Clientul are dreptul sa notifice comerciantul din Aplicatia YOXO, sectiunea Comenzi si Retur, ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 30 zile calendaristice de la data primirii produsului.

Produsele achizitionate din Magazinul online YOXO pot fi returnate doar prin curier (aceeasi modalitate prin care au fost livrate initial clientului), prin anunt prealabil in aplicatia YOXO, sectiunea Comenzi si Retur sau Serviciul Clienti 300, apel taxat cu 0.55 eur/apel, TVA inclus.

In cazul returului, plata transportului va fi suportata de catre Orange Romania. 
Plata transportului va fi suportata de catre Orange Romania.

Nu se vor putea returna echipamente in situatiile in care:

 • au intervenit defecte de orice fel ca urmare a instalarii sau folosirii unor programe (software) care nu au fost livrate de catre producator;
 • s-au facut interventii neautorizate inclusiv reparatii executate de persoane sau firme neautorizate de producator;
 • se constata nerespectarea de catre cumparator a conditiilor de manipulare, transport, pastrare, instalare, punere in functiune, utilizare si intretinere prevazute in documentatia ce insoteste produsul sau in conditiile ce contravin standardelor tehnice din Romania;
 • exista deteriorari termice, mecanice si plastice ale produselor datorate loviturilor, expunerii la surse de caldura, accidentelor, vibratiilor, intemperiilor sau neglijentei in utilizare;
 • s-au folosit baterii, surse de alimentare sau alte accesorii decat cele aprobate de producator;
 • produsul prezinta urme de lichid de orice natura (apa, solventi, uleiuri, vopsele, acizi etc.), iar acest contact este dovedit prin activarea etichetelor martor de umezeala instalate pe produs, prin urma de oxidare sau prin prezenta de lichide pe orice suprafata a produsului;
 • s-au facut interventii neautorizate asupra programului (software) furnizat impreuna cu echipamentul;
 • exista neconcordanta intre seria telefonului inscrisa in cerificatul de garantie, cel inscris pe telefon si cel din programul (software) al telefonului;
 • se constata schimbarea starii generale a telefonului, inclusiv decodarea neautorizata.

Pentru accesoriile consumabile de tipul foliilor de protectie display, avand in vedere faptul ca desigilarea conduce la imposibilitatea de reutilizare, produsul odata desigilat nu mai poate fi returnat.

Modalitatile de solicitare retur sunt:

 • online, sectiunea Comenzi si Retur - > Returneaza;
 • prin apel 300 la Serviciul Clienti, taxat cu 0.55 eur/apel, TVA inclus sau la numarul 0374300300 tarif normal.

In momentul primirii solicitarii de retur, Orange Romania va informa Clientul ca in 3 zile lucratoare, curierul va ajunge la adresa mentionata pentru preluare colet.

Costurile returului, astfel cum este mentionat in paragraful anterior, vor fi suportate de catre Orange Romania.
Produsele achizitionate din magazinul online Orange YOXO pot fi returnate curierului.

Returnarea contravalorii comenzii online din magazinul YOXO se va face in contul bancar din care s-a facut plata initiala.

Contravaloarea comenzii online realizata din magazinul YOXO, va fi returnata in contul clientului, in termen de 14 zile calendaristice de la momentul la care s-a inregistrat cererea de retur.

In cazul produselor achitate cu metoda de plata ONEY, returnarea contravalorii se va realiza de catre compania Oney.

 

13. Garantia produselor

 

Produsele cumparate prin intermediul Magazinului online YOXO beneficiaza de garantia practicata de furnizorul fiecarei marci in parte, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Astfel, fiecare produs va fi insotit de certificatul de garantie al producatorului, care asigura direct sau prin reprezentantii sai service pentru produsul respectiv.

In cazul in care Clientul semnaleaza o lipsa de conformitate a produsului achizitionat prin intermediul Magazinului online YOXO in primele 24 de ore de la momentul livrarii, Orange Romania va dispune inlocuirea produsului. Orice lipsa de conformitate a produsului care va fi semnalata de Client ulterior acestui termen, va fi inlaturata prin aducerea la conformitate prin reparare, in baza garantiei legale de conformitate, intr-un termen ce nu poate depasi 15 zile de la momentul predarii produsului la unitatea de service sau direct intr-un Magazin Orange.

 

14. Drepturile si obligatiile partilor

 

1. Drepturile si obligatiile Orange Romania

Orange Romania va asigura respectarea confidentialitatii tuturor informatiilor puse, prin intermediul Serviciilor, la dispozitia Clientului, dar nu va fi, in nici intr-un caz, raspunzator pentru respectarea vreunei obligatii de confidentialitate in ceea ce priveste informatiile pe care Clientul le-a dezvaluit tertilor.

Orange Romania nu raspunde pentru securitatea comunicatiilor si pentru integritatea informatiilor ce tranziteaza reteaua Internet.

Orange Romania isi rezerva dreptul sa stearga sau sa modifice orice informatie pe care Clientul a introdus-o in paginile Serviciului si care ar putea cauza functionarea necorespunzatoare a Serviciului.

Orange Romania nu va fi raspunzator pentru urmatoarele: (1) erori generate de software, caderi de retea, alterarea si/sau de-securizarea informatiilor care tranziteaza alte sisteme decat cele ale Orange Romania sau datorate caderii retelei oricarui alt tert; (2) folosirea frauduloasa a retelei de catre Client.

Orange Romania va depune toate eforturile pentru a asigura utilizarea Serviciilor de catre Client in conditii de maxima securitate si confidentialitate, fara a putea garanta insa acest lucru.

Orice optiune a Clientului, referitoare la factura si/sau achizitionarea de noi servicii sau de versiuni superioare ale serviciilor deja achizitionate, va fi acceptata de catre Orange Romania doar daca sunt indeplinite conditiile de securitate ale folosirii Serviciilor, respectiv accesarea acestuia cu numele de utlizator si parola corespunzatoare.

Orange Romania poate decide oricand suspendarea furnizarii, modificarea sau intreruperea furnizarii Serviciilor cu efect imediat si fara un anunt prealabil, in scopul efectuarii unor reparatii sau lucrari de intretinere sau in scopul imbunatatirii performantelor Serviciilor sau pentru un alt motiv, oricare ar fi acesta.

Orange Romania isi rezerva dreptul de a suspenda sau sterge datele de autentificare ale Clientului, fara vreo notificare prealabila sau alta formalitate:

- in cazul in care se creeaza de catre aceleasi client, in mod nejustificat sau cu intentii de fraudare, un numar foarte mare de conturi de Client;

- in caz de folosire abuziva sau neautorizata a Serviciilor, sau in orice situatie de natura sa creeze un risc pentru orice client sau pentru Orange Romania;

Orange Romania nu va fi raspunzatoare pentru orice pagube, directe sau indirecte, suferite de Client ca urmare a incalcarii de catre acesta a prevederilor Termenilor si Conditiilor.

Orange Romania isi rezerva dreptul de a aduce periodic modificari si actualizari prevederilor prezentului document fara necesitatea informarii Clientului. Prin continuarea utilizarii Aplicatiei Clientul este de acord cu continutul Termenilor si Conditiilor valabili la data accesarii.

 

2. Drepturile si obligatiile Clientului

Clientul se obliga sa utilizeze serviciile oferite prin intermediul Aplicatiei YOXO numai in scopuri licite si numai potrivit destinatiei si functiunilor acestora.

Clientul are obligatia de a pastra confidentialitatea informatiilor de acces la Servicii, fiind unicul raspunzator pentru orice consecinte pe care le-ar putea avea divulgarea acestor informatii de acces catre un tert, indiferent daca divulgarea a fost intentionata, din neglijenta sau din imprudenta.

Clientul este unicul responsabil si raspunzator pentru utilizarea Serviciilor si pentru orice consecinta produsa ca urmare a utilizarii acestora, prin accesul cu nume de utilizator si parola proprii, chiar si in situatia in care Serviciul nu este folosit de catre Client, ci de o alta persoana folosind numele de utilizator si parola atribuite Clientului, daca a intrat in posesia acestor date ca urmare a intentiei, neglijentei sau imprudentei Clientului.

Clientul trebuie sa completeze in cadrul procesului de inregistrare informatii complete, corecte si de actualitate. Ca urmare a modificarii acestor date, in cursul procesului de inregistrare sau ulterior in cadrul procesului de administrare a profilului personal, va prevala si va fi valabila ultima modificare a datelor.

Clientul trebuie sa pastreze confidentialitatea numelui de utilizator si a parolei asociate si se angajeaza ca va notifica imediat Orange Romania daca orice terta parte neautorizata, identificata sau neidentificata, le utilizeaza sau acceseaza Serviciile prin intermediul acestora, sau a devenit in masura sa o faca.

Clientul se obliga sa nu lase nesupravegheat calculatorul dupa introducerea datelor de acces, astfel incat nici o alta persoana neautorizata sa nu poata folosi Serviciile in numele Clientului. Inainte de a pleca de langa punctul de lucru, Clientul trebuie sa se deconecteze de la aplicatie.

Pentru evitarea oricarui dubiu, Clientul este in intregime responsabil pentru continutul datelor stocate in contul sau si pentru orice mesaje transmise sau primite pe contul sau. Clientul garanteaza ca este utilizatorul legal al serviciilor Orange si ca este autorizat legal pentru a folosi in procesul de inregistrare orice nume sau marca de comert si ca utilizarea oricarui nume sau marci de comert nu incalca dreptul unui tert.

Clientului ii este interzisa utilizarea ca nume de utilizator a oricarui sir de caractere care incepe, se termina sau cuprinde un sir de caractere ce reprezinta o denumire, firma sau marca inregistrata sau o parte semnificativa si sugestiva dintr-o denumire, firma sau marca inregistrata, care poate crea o confuzie sau asociere cu o denumire, firma sau marca inregistrata. Orange Romania isi rezerva dreptul de a sterge, modifica sau inlocui oricand un cont care are asociat un nume de utilizator ce nu respecta conditiile de activare. 

Clientul este de acord ca Orange Romania nu poate garanta ca orice nume de utilizator solicitat in procesul de inregistrare in Serviciu va fi disponibil sau aprobat spre utilizare.

Clientul trebuie sa se asigure ca orice instructiune sau operatiune pe care o realizeaza in cadrul Aplicatiei YOXO este corecta si completa, in caz contrar Orange Romania nefiind raspunzator pentru erorile aparute.

Clientul este responsabil pentru toate erorile care conduc la pierderi materiale, daca el a actionat cu intentie, neglijenta sau imprudenta, cum ar fi prin facilitarea tranzactiilor neautorizate sau prin tentative frauduloase. Pentru acest motiv, Clientul trebuie sa isi insuseasca si sa respecte clauzele de securitate a accesului continute in acesti Termeni si Conditii.

Clientul va raspunde pentru urmatoarele: (1) cheltuielile efectuate pentru conectarea la reteaua Orange Romania, indiferent de producatorul echipamentului cu care s-a facut conectarea; (2) costul Echipamentelor necesare, precum si cheltuielile legate de intretinerea acestor Echipamente; (3) folosirea contului/rilor sau/sale, a numelui de utilizator cat si pentru pastrarea confidentialitatii parolei/lor proprii.

Clientul ia act de faptul ca accesul la anumite functiuni ale Serviciilor pot fi restrictionate pe toata durata in care furnizarea catre Client a tuturor sau a unei parti din serviciile Orange este suspendata, indiferent de cauza suspendarii.

Clientul va informa Orange cu privire la orice utilizare neautorizata a contului sau cu privire la orice amenintare la adresa securitatii contului sau, imediat ce are cunostinta de survenirea unei astfel de fapte.

 

15. Raspunderea Orange Romania

 

Orange este responsabil pentru asigurarea resurselor necesare pentru functionarea corecta a Aplicatiei YOXO si a serviciilor acesteia si se angajeaza sa ia orice masuri rezonabile pentru mentinerea continuitatii si calitatii acestora, fara a putea garanta obtinerea unui rezultat final. Clientul ia la cunostinta si este de acord ca Orange nu ofera nicio garantie ca Aplicatia YOXO sau serviciile furnizate prin intermediul acesteia sunt lipsite de erori sau potrivite utilizarii urmarite de Client. 

Pentru a putea beneficia complet de serviciile furnizate Clientul ar putea fi nevoit sa descarce actualizari ale Aplicatiei YOXO, atunci cand acestea sunt disponibile. Orice varianta a Aplicatiei YOXO descarcate este valabila pentru o perioada limitata de timp. Orange nu are nici un control asupra eventualelor schimbări tehnice, legislative sau de reglementare care guvernează aplicarea Serviciilor.

In momentul utilizarii serviciilor Aplicatiei YOXO se poate oferi Clientului posibilitatea accesului spre site-uri apartinand unor terte parti. Orange nu poate oferi nicio garantie si nu isi asuma niciun fel de responsabilitate cu privire la accesul sau continutul acestor site-uri sau a altor site-uri la care acestea fac trimitere. Orange nu isi asuma niciun fel de responsabilitate cu privire la practicile de confidentialitate, continutul sau practicile utilizate de astfel de site-uri. Orange atrage atentia asupra faptului ca utilizarea de catre Client a unor servicii furnizate de astfel de site-uri poate fi subiectul unor alti termeni si conditii, furnizate de catre operatorului respectivelor site-uri, iar acceptarea acestora cade in intregime in resposabilitatea Clientului.

 

16. Litigii

 

Orice litigiu aparut in legatura cu utilizarea acestei Aplicatii va fi rezolvat pe cale amiabila. In cazul in care nu s-a reusit stingerea conflictului pe cale amiabila, competenta revine instantelor de judecata romane. 


Produsele sunt oferite dupa cum sunt prezentate si in limita stocului disponibil. 

 

17. Utilizarea Aplicatiei YOXO

 

Prin utilizarea Aplicatiei YOXO, Clientul este de acord cu acesti Termeni si conditii. In eventualitatea in care Clientul nu este de acord cu acesti Termeni si conditii, nu poate accesa sau utiliza Aplicatia YOXO. 

In eventualitatea unor modificari ale Termenilor si conditiilor, termenii revizuiti vor fi postati in Aplicatie iar clientul va fi informat cu privire la acest lucru prin solicitarea de actualizare a Aplicatiei. Utilizarea Aplicatiei YOXO ulterior acestor modificari ale Termenilor si Conditiilor si ulterior actualizarii Aplicatiei este asimilata acceptarii acestora.